album    
         

 

 

   
   
Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Michel Seuphor, Woordmuziek, gedichten van Paul van Ostaijen, De Prentenier, 1996

Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Michel Seuphor, Woordmuziek, De Prentenier, 1996

 

   
       
   


Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Michel Seuphor, Woordmuziek, De Prentenier, 1996

 

   
   

Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Michel Seuphor, Woordmuziek, met een keuze uit de gedichten van de drie auteurs, en een ets van Michel Seuphor, verscheen in 1996.

Woordmuziek verscheen in een oplage ven 30 exemplaren, en werd gedrukt door Ronald Ergo op de handpersen van grafisch atelier De Schalmei. Henri Hemelsoet drukte de etsen. Afmetingen 26 x 36 cm.

 

Paul van Ostaijen, Melopee

Voor Gaston Burssens

Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee
Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee [2]

 

Paul van Ostaijen, Guido Gezelle

Plant
fontein
scheut die schiet
straal die spat
tempeest over alle diepten
storm over alle vlakten
wilde rozelaars waaien
stemmen van elzekoningen bloot
Diepste verte
verste diepte
bloemekelk die schokt in de kelk van bei' mijn palmen
en lief als de madelief
Als de klaproos rood
o wilde papaver mijn


Nagelaten gedicht.[3]

 

Paul van Ostaijen, Avond

Ach, m'n ziel is louter klanken
In dit uur van louter kleuren;
Klanken, die omhoge ranken
In een dolle tuin van geuren.

Mei 1914 [4]

   
   

 

       

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

     

 

 

     
 

 

 

     
 
   

[1] In 2004 organiseerde de Koninklijke Bibliotheek van België een tentoonstelling van bibliofiele boeken die tussen tussen 1991 en 2003 verschenen. Van Ronald Ergo (De Prentenier) werden vijf uitgaven weerhouden, waaronder de uitgave Woordmuziek, met een keuze uit de gedichten van Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen en Michel Seuphor. Voor een beschrijving in de catalugus, klik hier.

De uitgaven van De Prentenier met Michel Seuphor maken deel uit van de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
In 2001, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de geboortedag van Michel Seuphor, werd naast de overzichtstentoonstelling in het Hessenhuis, een kleine tentoonstelling over de literaire uitgaven van Seuphor georganiseerd in de Stadsbibliotheek Antwerpen.
Alle uitgaven die Ronald Ergo met Michel Seuphor realiseerde, maakten deel uit van deze tentoonstelling Seuphor, ook Woordmuziek. (cat.).

Catalogus bij de tentoonstelling Michel Seuphor in de Stadsbibliotheek Antwerpen, 8 september - 21 oktober 2001 / tekst en samenstelling:  Bram Daverveldt. - Antwerpen : Stadsbibliotheek Antwerpen, [2001]. - 56 p. : ill.; 20 x 20 cm
[2] Melopee is een gedicht van de Antwerpse schrijver Paul van Ostaijen. Het verscheen in de bundel Nagelaten Gedichten (1928), die postuum uitgebracht werd. Het gedicht is een typisch voorbeeld van het organisch expressionisme. De vorm volgt de inhoud.| Bron Melopee
[3] Bron: Septentrion. Jaargang 25. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem 1996 | www.dbnl.org/tekst
[4] Bron: Paul van Ostaijen,Verzamelde gedichten. (Verzameld werk deel 1 + 2)(ed. Gerrit Borgers). Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam 1996 (dertiende druk). Dit gedicht werd behalve in de bundel Music-Hall ook gepubliceerd inVlaamsch Leven, zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad, 2de jrg., nr. 34, Zondag 27 mei 1917, blz. 542. | www.dbnl.org/tekst